top of page

InnoGreen (2020)

Viherpalveluita tarjoava yritys, jonka missiona on parantaa elämänlaatua luonnon avulla

Pitkäaikainen asiakkaamme InnoGreen päivitti strategiaansa vuonna 2020. Jotta uusi strategia koettaisiin henkilöstön keskuudessa innostavaksi, tarvittiin suunnitelmallista ja osallistavaa työyhteisöviestintää sekä uusien arvojen ja toimintaohjeistuksen kiteytystä.

TAVOITE
Kun InnoGreen oli päivittänyt strategiaansa, yhdeksi tärkeäksi kehityskohdaksi havaittiin yhteisten toimintatapojen selkeyttäminen. Työntekijät haluttiin sitouttaa toteuttamaan strategiaa. Onnistunut työyhteisöviestintä oli avain tavoitteen saavuttamiselle.

HAASTE
Sitouttamisessa ei toimi käskytys “ylhäältä alaspäin”. Työntekijät piti saada mukaan ideoimaan strategian toteuttamistapoja.

RATKAISU
Ehdotimme yrityksen arvoihin pohjautuvien yhteisten toimintatapojen kehittämistä siten, että ääneen pääsisivät työntekijät itse. ”Meidän tapa tehdä” -toimintaohjeistus työstettiin yhdessä, tutuissa tiimeissä. Tiimit pohtivat arvojen merkitystä ja toteutumista tiimien esihenkilöiden johdolla, ja esihenkilöt kokosivat keskustelujen hedelmät yhteen.

Autoimme InnoGreenia johtamaan kiteytykset kullekin arvolle ajatuksella: ”Näin me InnoGreenillä toteutamme arvojamme käytännössä.” Kun yhteiset pelisäännöt olivat syntyneet, niistä viestittiin puhuen, kirjoittaen sekä visuaalisin elementein suomeksi ja englanniksi. Arvojen toteutumista seurataan säännöllisesti henkilöstökyselyin ja tiimien kuukausipalavereissa.

Norra_Nora_1_edited.jpg

KYSY LISÄTIETOJA:

Nora Tåg

nora.tag@norracomms.fi
+358 40 158 7567

bottom of page