top of page

Hallituspartnerit Helsinki – Board Professionals Helsinki ry

Tavoitteena pk-yritysten hallitustyön edistäminen. Hallituspartnerit Helsinki kuuluu European Women on Boards -verkostoon.

Suunnittelemme ja toteutamme Hallituspartnerit Helsinki – Board Professionals Helsinki ry:n ulkoista viestintää. Tässä projektissa nostimme European Women on Boards (EWoB) -verkoston vuosittaiset tutkimustulokset sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta pörssiyritysten johdossa median sekä suuren yleisön puheenaiheeksi.

TAVOITE
Tavoitteena on saada Hallituspartnerit Helsinki ry:n toiminnalle lisää tunnettuutta sekä saada suuren yleisön tietoon European Women on Boards (EWoB) -verkoston vuosittaiset tutkimustulokset sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta pörssiyritysten johdossa.

HAASTE
Kansainvälinen EWoB ei ole Suomessa kovinkaan tunnettu. Suomalainen media suosii kotimaisia tutkimuksia jutuissaan ja katsovat aiheita aina suomalaisen lukijan näkökulmasta.

RATKAISU
Toteutimme laajan medialähdön, johon laadittiin tiedote suomalaisesta näkökulmasta. Tutkimustulokset pitchattiin yhdessä haastatteluiden kera medialle. Haastateltavana oli Hallituspartnerit Helsingin edustajien lisäksi edustajia EWoB-tutkimuksessa parhaiten pärjänneestä suomalaisesta pörssiyrityksestä. Näin saatiin laajaa näkyvyyttä tutkimustuloksille, tasa-arvoaiheelle, EWoB:ille ja Hallituspartnerit Helsinki ry:lle.

TULOKSET

26

Mediaosumaa

18 600 000

Tavoittavuus

Norra_Nora_1_edited.jpg

KYSY LISÄTIETOJA:

Anneli Doepel

bottom of page