top of page

Kekkilä

Kuluttajille ja ammattilaisille entistä parempia tuotteita puutarhanhoitoon ja kasvien kasvattamiseen.

Kekkilän vastuullisuusviestinnän sanomaa kirkastettiin valmennuksen avulla. Samalla syntyi kiteytys “Pidetään huolta maasta, meistä ja tulevasta”, jota Kekkilä käyttää monipuolisesti viestinnässään.

TAVOITE
Teemoittaa ja sanoittaa Kekkilän monipuolista vastuullisuustyötä sekä löytää kokonaisuutta kuvastava kiteytys.

HAASTE
Kekkilän vastuullisuustyö pohjautuu emoyhtiön, Kekkilä-BWB:n, tavoitteisiin. Vaikka BWB:llä olikin hyvät ja selkeät materiaalit, niitä ei oltu suunnattu kuluttajille.

RATKAISU
Valmennustapaamisissa kävimme läpi Kekkilän vastuullisuustyötä ja sen ajureita.

TULOKSET
Valmennuskeskusteluiden kautta selkeytyi, mikä kaikkia toimenpiteitä yhdistää, kuinka ne linkittyvät Kekkilän arvoihin ja millaista muutosta niillä isossa kuvassa halutaan saada aikaan. Valmennuksen avulla syntyi myös kiteytys: “Pidetään huolta maasta, meistä ja tulevasta”, joka yhdistyi lopulta Kekkilän arvolupaukseen.

Norra_Nora_1_edited.jpg

KYSY LISÄTIETOJA:

Anneli Doepel

bottom of page