top of page

Työyhteisö kriisin jälkeen

Työyhteisö kriisin jälkeen

Haastavien aikojen jälkeen työkulttuurissa ja viestinnässä oli parannettavaa. Sisäistä viestintää sekä johdon ja henkilöstön välistä dialogia kehitettiin muun muassa henkilöstökyselyiden, esihenkilöiden koulutusten ja uuden viestintäkanavan avulla. Sisäisiä kanavia ja viestejä selkeytettiin ja henkilöstöä kannustettiin tuomaan oma ääni kuuluviin.

TAVOITE
Haastavat ajat olivat koetelleet työyhteisöä. Oli aika nousta tuhkasta ja kehittää sisäistä viestintää, jotta yhteishenki ja kulttuuri saataisiin rakennettua uudelleen.

HAASTE
Yrityksessä viestittiin paljon, mutta osa viesteistä ei tavoittanut riittävän nopeasti joko johtoa tai henkilöstöä. Lisäksi henkilöstö kaipasi enemmän vuoropuhelua. Kuinka luoda dialogia, kun työntekijät tekevät vuorotöitä hyvin eri aikoihin? Miten kohdata työntekijä, kun jokaista ei pystytä kohtaamaan kasvotusten?RATKAISU
Haimme sisäisen viestinnän kehitystyöhön suuntaviivat henkilöstökyselyn ja muun palautteen pohjalta. Totesimme yhdessä asiakkaan kanssa, että viestien lisääminen ei ratkaise haastetta, vaan dialogiin tarvitaan uusi viestinnän alusta. Myös olemassa olevat kanavat kaipasivat selkeytystä. Esihenkilöitä koulutettiin lisää siitä, miten viestiä ja kohdata tiimi. Koko henkilöstölle rummutettiin käytössä olevista sisäisen viestinnän kanavista ja heitä kannustettiin tuomaan oma ääni kuuluviin sekä osallistumaan itselle merkityksellisiin keskusteluihin kollegoiden kanssa.

TULOKSET
Sinnikäs toisto alkoi tuottaa tulosta, kun uusi dialogiin tarkoitettu kanava hiljalleen vakiintui. Henkilöstö on antanut siitä runsaasti positiivista palautetta. Työyhteisö koetaan nyt yhtenäisemmäksi, ja viestintä on muuttunut yksisuuntaisesta tiedottamisesta vuoropuheluksi. Tyytyväisyyttä viestintään mitataan osana työtyytyväisyyskyselyä. Uusimman kyselyn perusteella henkilöstö on kokenut viestinnän selkeämmäksi ja palautteenannon helpommaksi kuin ennen.

Norra_Nora_1_edited.jpg

KYSY LISÄTIETOJA:

Anneli Doepel

bottom of page