top of page

PALVELUT

Uskomme, että parempi viestintä johtaa parempaan liiketoimintaan.

Taloudellinen menestys, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja onnellisempi työelämä vaativat onnistuakseen näkemyksellistä viestintää.

Toimimme sekä suomalaisten että globaalien yritysten viestinnän neuvonantajina suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Koska yritykset ja viestinnän tarpeet ovat keskenään erilaisia, räätälöimme palvelumme asiakaskohtaisesti.

PR_bg_web.png
viestintä_bg_web.png
sisällöt_bg_web.png
PR_bg_web.png

Media, PR ja vaikuttaminen –
Uskottavuutta asiallesi, tarinallesi ja yrityksellesi

Autamme nostamaan asiakkaitamme maailmankartalle sekä saamme median kiinnostumaan ajankohtaisista tarinoista. Tavoitat kanssamme oikean yleisön, oikeaan aikaan ja oikealla viestillä. Ansaitun näkyvyyden avulla kasvatat tunnettuutta sekä rakennat uskottavuutta.

 

Hyvin rakennetut mediasuhteet mahdollistavat osallistumisen ajankohtaiseen keskusteluun ja nostavat brändisi liiketoiminnan kannalta oleellisten sidosryhmien tietoisuuteen. 

 

PR-palveluitamme ovat muun muassa:

 • PR- ja viestintäkampanjoiden suunnittelu

 • Media- ja vaikuttajasuhteet

 • Media- ja vaikuttajatilaisuudet

 • Sidosryhmäkartoitukset

 • Tiedottaminen 

 • Mediakoulutukset

Media
strategia_bg_web.png

Strategia ja suunnittelu –
Nyt menee diipiksi, vedetään yhdessä henkeä.

Kuinka strategia muuttuu sanoista teoiksi? Sanoitamme liiketoimintastrategian ymmärrettäväksi ja tuemme strategian toteuttamisessa viestinnän keinoin. Autamme löytämään yrityksesi viestinnälle suunnan ja laadimme suunnitelmat helpottamaan käytännön tekemistä niin yrityksen sisäisessä kuin ulkoisessa viestinnässä. Viestinnän neuvonantajina sparraamme, kiteytämme ja tuemme yrityksiä muutoksessa. 

 

Strategia- ja suunnittelupalveluitamme ovat muun muassa:

 • Liiketoimintastrategian sanoittaminen

 • Viestintästrategiat

 • Viestintäsuunnitelmat

 • Viestintämateriaalien suunnittelu ja toteutus

 • Viestinnän konsultaatio ja sparraus

Strategia
Kriisi
kriisi_bg_web.png

Kriisiviestintä –
Toimi ennen kuin talo on ilmiliekeissä.

Kriisin sattuessa vaaditaan nopeaa reagointia sekä avointa viestintää niin ulkoisesti kuin sisäisesti. Autamme varautumaan viestinnän kriiseihin ja sammutamme tulipaloja, kun tilanne roihahtaa. Lisäksi kriisin jälkeen autamme asiakkaitamme käsittelemään tapahtunutta sisäisesti ja nostamme maineen takaisin jaloilleen. 

 

Kriisiviestinnän palveluitamme ovat muun muassa:

 • Kriisiviestintäsuunnitelmat

 • Kriisiviestintäsuunnitelman päivittäminen

 • SOS-palvelu kriisin hetkellä

 • Debriefing yrityksen sisällä

 • Maineen uudelleenrakennus

koulutus_bg_web.png

Valmennus ja koulutukset –
Nuori tai vanha koira, aina voi oppia uusia temppuja.

Vuorovaikutus-, esiintymis- ja tiimityöskentelytaidot voidaan vielä nykyisin nähdä kilpailuetuna, mutta tulevaisuudessa ne ovat jo välttämättömyys. Autamme kehittämään työntekijöiden sekä yritysjohdon viestintä- ja vuorovaikutustaitoja myös etänä. 

 

Coachaamme asiantuntijoita ja esihenkilöitä omien vahvuuksien tunnistamisessa ja hyödyntämisessä niin henkilökohtaisten kuin organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Valmennamme ja koulutamme muun muassa näistä aiheista:

 • Mediavalmennus

 • Työyhteisöviestintä

 • Johtaminen ja esihenkilöviestintä

 • Tiimityöskentely

 • Palaverikäytännöt

 • Business Coaching

 • Esiintyminen

Valmennus
viestintä_bg_web.png

Työyhteisöviestintä –
Puhalletaanko teillä yhteen hiileen?

On täysin normaalia, että työyhteisöt kohtaavat erilaisia viestinnän haasteita. Autamme tunnistamaan, missä viestintä oikeasti tökkii ja laadimme resurssien mukaisen viestinnän kehityssuunnitelman sekä seuraamme sen toteutumista. Saat apua todelliseen ongelmaan, keinot sen ratkaisemiseen sekä tukea muutokseen.

 

Työyhteisöviestinnän palveluitamme ovat muun muassa:

 • Viestinnän haasteiden analysointi

 • Sisäisen viestinnän kehityssuunnitelmat

 • Muutoksen seurantajaksot

 • Sparraus

Työyhteisö
sisällöt_bg_web.png

Sisällöt –
Toimivia ideoita myös niille, joilla ei ole miljoonan euron budjettia

Sisällöissä laatu korvaa aina määrän. Siksi autamme tunnistamaan, millainen sisältö puhuttelee toivottua yleisöä ja miten laatia resurssien mukaiset sisältöstrategiat. Tuotamme tarpeiden mukaan artikkelit, somesisällöt, vaikuttajayhteistyöt, kuvat sekä videot niin suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksi. Suunnittelemme, konseptoimme ja tuotamme sisältöjä yrityksen kanaviin sekä kertaluontoisesti että jatkuvalla palvelusopimuksella. 

 

Sisältöpalveluitamme ovat muun muassa: 

 

 • Sisältöstrategiat ja -suunnitelmat

 • Sisältökonseptit

 • Sisällöntuotanto – tekstit, kuvat ja videot

 • Sisältöjen lokalisointi ja käännökset

 • Vaikuttajayhteistöiden suunnittelu ja koordinointi

Sisällöt
bottom of page