top of page

BalticSea2020

Ruotsalainen säätiö hyvinvoivan Itämeren puolesta – nyt työtä jatkaa BalticWaters2030-säätiö

Nostimme mielipidekirjoitusten avulla julkiseen keskusteluun Itämeren turskakannan heikentymiseen liittyviä ongelmia. Lisäksi saatoimme BalticSea2020-edustajat yhteen tärkeimpien sidosryhmien ja päättäjien kanssa Suomessa edistääksemme päätöksiä turskakannan elvyttämiseksi.

TAVOITE
BalticSea2020-säätiö halusi lisätä suomalaisten päättäjien ja kansalaisten tietoisuutta turskan heikentyneestä tilasta Itämerellä ja sen merkityksestä koko alueen ekosysteemin hyvinvoinnille.

HAASTE
Turskan heikko tilanne Itämerellä ei ollut noussut Suomessa julkisen keskustelun aiheeksi samoin kuten Ruotsissa. BalticSea2020 oli ruotsalainen organisaatio, jolla ei ollut suomenkielistä materiaalia tai suomalaisia verkostoja, joiden avulla ajaa asiaa Suomessa.

RATKAISU
Saadaksemme aiheelle huomiota tarjosimme medialle tietoa ja mielipidekirjoituksia Itämeren tilasta. Lisäksi saatoimme BalticSea2020-edustajat yhteen Suomen päättäjien, virkamiesten ja paikallisten toimijoiden kanssa. Tärkeä yhteistyömme Itämeren puolesta jatkuu BalticWaters2030 -säätiön kanssa.

TULOKSET
Työmme vaikutus näkyi EU-tasolla, kun päätettiin tärkeistä toimenpiteistä turskakannan elvyttämiseksi, kuten turskan kalastuskiintiön pienentämisestä ja turskan kalastamisen kieltämisestä kutemisaikana.

6

Mielipidekirjoitusta
suomalaisissa medioissa

4 300 000

Tavoittavuus

Norra_Nora_1_edited.jpg

KYSY LISÄTIETOJA:

Anneli Doepel

bottom of page