top of page

InnoGreen (2023)

Viherpalveluita tarjoava yritys, jonka missiona on parantaa elämänlaatua luonnon avulla.

Laadimme InnoGreenille vastuullisuusviestinnän käsikirjan ja suunnitelman, jotka pohjautuvat työntekijöiden haastatteluille sekä johdolle pidettyjen työpajojen tuotoksille.

TAVOITE
InnoGreen oli jo tehnyt valtavasti töitä viheralan kehittämiseksi. Nyt vastuullisuus haluttiin kilpailueduksi ja tiukemmin osaksi yrityksen strategiaa.

HAASTE
Vastuullisuus voi tarkoittaa eri ihmisille hyvin eri asioita. Ensiksi oli selkeytettävä, mitä vastuullisuus tarkoittaa InnoGreenille. Tämän jälkeen oli tärkeää saada henkilöstö innostumaan uudesta strategiasta, jossa vastuullisuudesta tulisi kilpailuetu. InnoGreen haluaa muuttaa viheralaa, joten muutoksen kuvaamiseksi oli löydettävä myös oikeanlaiset mittarit.

RATKAISU
Kävimme johdon kanssa läpi yrityksen strategiaa ja kuinka strategiaa voitaisiin toteuttaa kestävästi. Tunnistimme yhdessä kaksi vastuullisuuden painopistettä: tahtotilan olla alan vastuullisin työnantaja sekä elämänlaadun parantamisen luonnon avulla, mikä on koko yrityksen olemassaolon perusta. Vastuullisuustyötä selkeyttämään päätettiin laatia sisäinen vastuullisuuskäsikirja, joka koostaisi tavoitteet, toimenpiteet sekä mittarit. Käsikirjaa varten haastattelimme puhelimitse puolet henkilöstöstä ja workshoppasimme johdon kanssa

TULOKSET
Vastuullisuusviestinnän käsikirja, johon myös InnoGreenin työntekijät ovat voineet vaikuttaa. Seuraavaksi käsikirjan pohjalta laaditaan vastuullisuusviestinnän suunnitelma ja julkaistaan yrityksen nettisivuille vastuullisuussivu.

Norra_Nora_1_edited.jpg

KYSY LISÄTIETOJA:

Nora Tåg

nora.tag@norracomms.fi
+358 40 158 7567

bottom of page