top of page

Kuka pelkää vastuullisuusviestintää? – Moni yritys arastelee aloittamista turhaan

Vastuullisuudesta viestiminen on tärkeää yrityksen maineen, asiakkaiden, työntekijöiden ja sidosryhmien sitoutumisen, kilpailuedun ja liiketoiminnan kestävyyden kannalta. Silti yrityksissä vastuullisuusviestintää saatetaan edelleen arastella. Jos yritys on viestinnässään aito ja rehellinen, pelko on turhaa.

Kuvituskuva: kaksi joutsenta, joiden kaulat muodostavat sydämen

Vastuullisuusviestintä kuuluu oleellisesti yrityksen vastuullisuustyöhön. Sen avulla kasvatetaan tietoisuutta vastuullisuuden eteen tehdyistä teoista ja lupauksista henkilöstölle, laajalle yleisölle sekä sidosryhmille. Vastuullisuudesta viestiminen myös sitouttaa yritystä ponnistelemaan uusien kestävän kehityksen tavoitteiden eteen. Tästä johtuen vastuullisuusviestintä vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan ja ympäristöön. Se on voimakas työkalu kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi.


Osa yrityksistä kuitenkin varoo vastuullisuudestaan viestimistä sen pelossa, että heidän viestintänsä tulkitaan väärin. Kukaan ei halua leimautua vahingossa viher-, valko-, tai pinkkipesuriksi. Pelko on kuitenkin turhaa, jos muistaa seuraavat seikat.


Tärkeintä on aitous ja rehellisyys


Tärkein asia, jonka yrityksen on muistettava aloittaessaan vastuullisuusviestintäänsä, on aitous. Aitous tarkoittaa todellisten vastuullisuusperiaatteiden ja käytäntöjen omaksumista, eikä pelkästään pyrkimystä näyttää vastuulliselta ulkoisesti. Vastuullisuusviestinnässä on oltava aina rehellinen.


Kun yritys on vilpittömästi sitoutunut vastuullisuuteen ja toimii kestävästi, viestintä on helppoa – silloin kerrotaan vain eteenpäin, mitä ollaan tekemässä nyt ja mitä sen jälkeen. Vastuullisuusviestinnän ei tulisi koskaan olla vain markkinointitaktiikka, vaan sen tulee olla osa yrityksen perusarvoja ja toimintaa.


Vastuullisuusviestinnässä on oleellista kertoa rehellisesti vastuullisuuden eteen tehdyistä ponnisteluista ja haasteista. Liioitella ei saa, sillä se on viherpesua. Läpinäkyvyys keskeneräisyydestä luo luottamusta sidosryhmien keskuudessa ja estää väärinkäsityksiä.


Määritä selkeät tavoitteet ja mittarit vastuullisuusviestinnälle


Vastuullisuusviestinnässä epäselvä hähmäisyys ei kannata. Yrityksen täytyy määrittää itselleen selkeät ja mitattavat vastuullisuuustavoitteet, jotka sekä henkilöstö että suuri yleisö voi ymmärtää vaivatta. Näistä tavoitteista ja niiden saavuttamisesta on hyvä viestiä säännöllisesti yrityksen sidosryhmille. Data on avainasemassa edistyksen arvioinnissa ja päätöksenteon tukena. Muista, että johdonmukainen viestintä luo uskottavuutta ja luottamusta.


Sidosryhmät kannattaa myös osallistaa vastuullisuusviestintään. Heiltä on hyvä pyytää palautetta, käsitellä heidän huolenaiheitaan ja kannustaa heitä osallistumaan vastuullisuuteen liittyviin tekoihin.


Ota haltuun jatkuvan parantamisen asenne


Yritys on vastuullisuustyössään ikuisesti keskeneräinen, joten vastuullisuudesta viestiminen kannattaa aloittaa juuri siitä, missä nyt on. Kaikkia haasteita ei ole tarve selättää ennen kuin niistä kertoo, vaan riittää, että raportoi suuntaviivoista ja tavoitteista. Kun pyrkii uuden oppimiseen, muuttuviin olosuhteisiin sopeutumiseen sekä vastuullisuuskäytäntöjen parantamiseen, on jo pitkällä.


Tarinankerrontaa kannattaa hyödyntää todellisten esimerkkien esittämiseen vaikkapa siitä, miten vastuullisuustavoitteet ovat tuoneet myönteisiä tuloksia. Menestystarinoita voi jakaa muistaen kertoa myös haasteista, joita on kohdattu matkan varrella.


Vastuullisuusviestintä ei ole kertaluonteinen ponnistus vaan jatkuva prosessi. Aitouden kautta yritykset voivat rakentaa luottamusta, vahvistaa mainettaan ja luoda positiivista vaikutusta yhteiskuntaan ja ympäristöön. Vastuullisuus on kaikkien yhteinen asia, josta kannattaa kertoa rohkeasti ja rehellisesti.


Jos kaipaat apua vastuullisuusviestinnän aloittamiseen, ota yhteyttä.

コメント


bottom of page